Menu

Türkiye’deki Akarsularının Genel Özellikleri

1. Yatak eğimleri fazladır.
Yatak eğimleri fazla olduğundan dolayı;
*Akış hızları fazladır.
*Aşındırma güçleri fazladır.
*Bol alüvyon taşırlar.
*Enerji potansiyelleri yüksektir.

2. Rejimleri düzensizdir.

3. Ulaşıma elverişli değildir. (Üzerinde ulaşım yapılabilen tek akarsu Bartın Çayı’dır.)

4. Boyları kısa, havzaları dardır.

5. Akımları düşüktür.

6. Genellikle doğu-batı yönlü uzanırlar.

7. Denge profiline ulaşmamışlardır. (Denge profiline ne yakın akarsular Ege Bölgesi’ndeki akarsulardır.)

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir