Menu

Bira kutusu hurda fiyatı

Bira kutusu hurda fiyatı Ne Kadar?

Bira kutusu hurda fiyatı, Mevcut tüm piyasalarda olduğu gibi Türkiye piyasasında da fiyatlar genel seviyesini belirleyen bazı faktörler bulunmakta ve hurda fiyatları da buna dâhil olmaktadır. Bu belirlemede ürünün türlerine göre farklılaşması, fiyatların farklı şekilde değişken olmasını da beraberinde getirmektedir. Genel olarak tüm hurda fiyatlarındaki değişimlerin esas sebebi Londra Metal Borsası’ndaki hurda malzemelerin karşılık bulduğu piyasa değeri ve işlem hacmidir. Bu, tüm dünya hurda piyasasına yön veren bir sistemdir. Hurda fiyatlarındaki değişime yön veren önemli hususlardan birisi de söz konusu hurdanın ve mevcut madenin ülkedeki varlık durudur. Öyle ki madensel olarak zengin olan ülkelerde hurda fiyatlarının dış piyasa dalgalanmalarına karşı çok kırılgan olmadıkları bilinmektedir. Maden olarak çok zengin olmayan Türkiye örnekleminde düşünüldüğünde, dış piyasalardaki ani dalgalanmaların iç piyasayı yüksek oranda etkilemesi, bu durumu ispatladığı söylenebilir.

Hurda fiyatları, birkaç faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hurda malzemenin türü, miktarı, kalitesi ve piyasadaki arz talep dengesi hurda fiyatlarını etkileyen ana unsurlardır. Örneğin, demir hurdası fiyatları, demirin dünya genelindeki talebine bağlı olarak dalgalanabilir. Sanayi sektöründeki faaliyetler, inşaat projeleri ve ekonomik durum gibi faktörler de hurda fiyatlarını etkileyebilir. Bu nedenle, hurda satmak isteyenler için güncel piyasa koşullarını takip etmek önemlidir.

Hurda Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Hurda fiyatları, hurda malzemenin türü, miktarı ve piyasadaki arz talep dengesine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hurda geri dönüşümü, çevresel ve ekonomik faydalarıyla önemli bir konudur. Ekonomik kazanç sağlamanın yanı sıra, hurda geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına, enerji tasarrufuna ve çevrenin kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olur. Sürdürülebilir bir gelecek için hurda geri dönüşümünün teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Hurda malzemeleri atmak yerine geri dönüşüm sürecine dahil etmek, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde büyük bir fark yaratabilir.

Hurda fiyatları, çeşitli faktörler tarafından belirlenir ve zamanla değişebilir. Bu faktörler arasında metal talebi ve arzı, ekonomik durum, ham madde fiyatları, endüstriyel üretim seviyeleri ve ticaret politikaları gibi etmenler yer almaktadır. Hurda fiyatları, metal talebi ve arzı arasındaki dengeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sanayi sektöründeki talep arttığında, hurda fiyatları da genellikle yükselir. Bunun sebebi, üreticilerin daha fazla hammaddeye ihtiyaç duyması ve geri dönüştürülmüş metallerin yeniden kullanımına olan talebin artmasıdır.

Hurda Geri Dönüşümünün Kazançlı Yönleri Nelerdir?

Hurda geri dönüşümü, atık malzemelerin değerlendirilerek yeni ürünlerin üretiminde kullanılması anlamına gelir. Hurda malzemeler, geri dönüşüm tesislerinde işlenerek hammaddelere dönüştürülür ve daha sonra yeni ürünlerin üretiminde kullanılır. Bu süreç, ham madde çıkarma maliyetlerini azaltır ve üretim maliyetlerini düşürür. Ayrıca, hurda malzemelerin satışından elde edilen gelir, geri dönüşüm sürecinin maliyetini karşılamaya yardımcı olur ve ekonomik bir kazanç sağlar.

Hurda Geri Dönüşümünün Çevreye Katkısı Nelerdir?

Hurda geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olur. Atık malzemelerin yeniden kullanılması, yeni kaynakların çıkarılmasını engeller ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, geri dönüşüm süreci sırasında ortaya çıkan atıkların miktarı da azalır, dolayısıyla çöp miktarının azalmasına ve çöp depolama alanlarının daha etkin kullanılmasına yardımcı olur.

Hurda geri dönüşümü, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır. Doğal kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada, hurda geri dönüşümü kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca, geri dönüştürülebilir malzemelerin atıklara dönüşmesi engellenir ve çevrenin korunması desteklenir. Sürdürülebilir bir geri dönüşüm sistemi, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmamıza yardımcı olur.

Burada hurda bakır fiyatları konusuna dair de detaylı bir araştırma yapmak gerekiyor. Ancak bu sayede söz konusu hurdalara daha uygun bir bütçeyle sahip olmak mümkün hale geliyor. Bir de hurda demir fiyatı da son zamanlarda sıklıkla merak ediliyor. Çünkü hurda demirlere olan ilgi günden güne artış gösteriyor. Bu da her geçen gün itibariyle bu tarz hurdalara olan ilgiyi arttırıyor. Tam da bu noktada kapsamlı bir düzeyde araştırma yaptıktan sonra karar vermek karlı bir şekilde hurdanızı elinizden çıkarmanız anlamına gelir.

Hurda Bakır Fiyatları

Firmamız tarafından alımı yapılan hurda bakır, hurda alüminyum, hurda pirinç, hurda kablo, hurda krom, hurda bronz, hurda kurşun, hurda akü, hurda çinko ve hurda demir fiyatlarındaki değişimler yukarıdaki açıklamalar bağlamında incelenecek olunursa şu sonuçlar elde edilir:Türkiye bakır rezervleri, dünya bakır rezervinin sadece yüzde 0,7’sine tekabül etmektedir. Hurda bakır fiyatları da bu nadirattan dolayıdır ki dış piyasalardaki dalgalanmalardan fazlaca etkilenebilmektedir. Dolar kurunun da oldukça yüksek oranlarda olması, ülke içerisinde hurda bakır fiyatlarının yüksek olmasına sebebiyet vermekte ve kontrolün dış piyasaya emanet edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Tüm elektriksel kablo ve fonksiyonları bakır madeni ile yapıldığından iletim ve iletişimsel konularda hayati öneme sahiptir.

Alüminyum Hurda Fiyatları

Doğada boksit olarak bulunan alüminyum madeninde de benzer koşullar vardır. Dünya alüminyum rezervlerinin binde 1,8’ini barındıran Türkiye,  hurda alüminyum fiyatlarının değişkenliği de dış piyasa koşullarına bağlanmaktadır. Alüminyum hurda düşük sıcaklıklarda eritilebilmekte ve Seydişehir, Akseki’ye yakın fabrikalarda geri dönüştürülebilmektedir. Bakır, kurşun ve çinko elementlerinin birleşmesiyle oluşan pirinç (sarı) alaşımı ise bu madenlerin değişkenliğinden nasibini almaktadırAlüminyum, demirden sonra yaygın olarak kullanılan ikinci maden olarak da dikkat çekmektedir. İletim kabloları, kap kacak, kapı pencere profilleri, pavrazlar yaygın kullanılanlardan bazılarıdır.

Sarı Hurda Fiyatları

Hurda sarı fiyatları, bileşenlerden bakır hurda fiyatlarına yakın olmasının sebebi karışımın yüksek oranının (%61-70) bakırdan oluşması sebebiyledir. Sarı hurda, sertliği nedeniyle geri dönüştürülmesi de oldukça meşakkatli bir alaşım olarak dikkat çekmektedir. Musluk batarya, dişli yatakları, anahtar-kilit yapı malzemeleri, avize vs. yaygın kıllanılanlarından bazılarıdır. Dekorasyon olarak da kullanılan sarı malzemeler bronz ile birlikte eski zamanlardan beri mobilya ve süs eşyalarının vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Hurda Kablo Fiyatları

Hurda kablo denildiğinde ise akla şüphesiz bakır madeni gelmektedir. Önemli bir iletken olan bakır, iletişimin olmazsa olmazı kablolarda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Hurda kablo fiyatları ise değişimini hurda bakırın değişimi ile aynı minvalde devam ettirmektedir. Altın ve gümüşten sonra en önemli iletken olan bakır, milimine göre çeşitli ölçülerle kabloların içerisine yerleştirilmektedir. Hurda kablolar kırımları yapılarak tekrar bakır haline dönüştürüldüğünde de eritilerek ikinci kalite bakır olarak kablo içlerine yerleştirilmektedir. Örneğin 4×16 kesitli kablosunda dört hattan oluşan 16 mm bakırlar bulunmaktadır. O sebeple hurda kablo fiyatlarının da belileyicisi, hurda bakır fiyatlarıdır.

Paslanmaz Hurda Fiyatları

Krom (ferrakrom, paslanmaz) üretiminde Türkiye dünyada ilk 5 içerisinde yer almaktadır.Üretimdeki fazlalık ülke içi paslanmaz hurda fiyatlarında da etkisini göstermekte ve fiyatlarında istikrar sağlamaktadır. Hurda paslanmaz kategorisindeki temel sorun ise geri dönüşümünün zor olması sebebiyle bu işlemlerin yurtdışında yapılıyor olmasıdır. O sebeple paslanmaz hurdalar çoğunlukla Avrupa ülkeleri ve Çin’e gönderilmektedir. Buralarda yüksek ısılarda eritilen paslanmazlar, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelere tekrar satılmaktadır. Satıcısı olunan bir madenin aynı zamanda alıcısı da olunabilmektedir.

Hurda Bronz Fiyatları

Bakır, nikel,kalay, çinko ve berilyum madenlerinin herhangi ikisiyle oluşturulabilen bronz alaşımı, diğer maddelerin değişimine bağlı olarak da hurda bronz fiyatlarını tetiklemektedir. Süslemeciliğin ve dayanıklılığın sembolü haline gelen bronz malzemeler, yıllardan beri devamlılığını sürdürmektedir. Antik çağlarda bile bu madenin kullanıldığı bilinmektedir. İçerisindeki farklı madenler, bronzun rengini güzelleştirmiş ve tercih sebebi haline getirmiştir. İçerisindeki kalay oranına göre de değeri artan bronz; 6-8-12 ve 14 kalay olarak hurda piyasasında işlem görmektedir.

Hurda Kurşun Fiyatları

Dünya rezervlerinin yüzde 0,8’ini oluşturan kurşun madeni ise daha çok kimyasal üretim yapılarında kullanılmakta ve hurda kurşun fiyatları değişkenliğini yurtdışı üretim pazarından almaktadır. Kurşun ağır bir maden olduğu için cami kubbelerinde çokça tercih edilmektedir. Radyasyonu hapsedici özelliği sayesinde hastanelerin bu dalgayı yayan makinalarının odalarının duvarları kurşun sac ile kaplanmaktadır. En yaygın olarak da kurşun, akü malzemelerinin yapımında yaygın ve çok miktarda kullanılmaktadır.

Hurda Akü Fiyatları

Yukarıda bahsedildiği üzere, hurda akü fiyatlarını da kurşun fiyatları belirlemektedir. Kurşunun kolay erimesi sebebiyle akü hurdaları defalarca dökülüp tekrar tekrar kullanılabilmektedir. Araçlarımızın vazgeçilmezi aküler, elektirik sistemini beslemesiyle olmadığında araçların elektriksel fonksiyonları da yok olmaktadır. Yeni nesil araçların tamamen elektrikli olarak planlanması akülerin de ne kadar değerinin artacağının bir göstergesidir. Gelecek neslin vazgeçilmezlerinden birisi de güneş enerji sistemleridir. Doğal kaynaklarla üretilen bu enerjinin depolanması görevi de yine akülere düşmektedir. Hangi yöntemde olursa olsun elektiriğin depolanması ve devreye sokulmasında akülere her zaman iş düşecektir.

Hurda Çinko Fiyatları

Dünya çinko rezervlerinin yüzde 1’ini bünyesinde barındıran Türkiye’de çinko fiyatları dalgalı bir seyir izlemektedir. Galvaniz kaplamanın vazgeçilmezi olan çinko ve onun atıklarından oluşan hurda çinko fiyatları, fiyat dengeleminde gücü dış piyasaya bırakmıştır. Çinko hurdasının eritimi kolay olması sebebiyle birçok yerde geri dönüşümü sağlanabilmektedir. Onun dışında eski zamanlarda güneş emilimi sayesinde sac yerine çinko malzemelerin kullanımı yaygındı. Şimdilerde ise çatılarda sac kullanılmakta ve oluklar genellikle galvaniz sac ve çinkolu oluk şekline bürünmüştür.

Hurda Demir Fiyatları

En yaygın kullanılan maden olan demirde Türkiye, kendine yeten bir pozisyondadır. Öyle ki 2020 verilerine bakıldığında üretilen demir miktarının 35,8 milyon ton olduğu; tüketilen demir miktarını ise 29,2 milyon ton olduğu görülmektedir. Hurda demir fiyatları ise ülke iç piyasasına ve oluşan arz talep dengesine bağlıdır. Demir hurda, kullanımı çok olduğundan ve geniş bir yelpazesi bulunduğundan Kıtlık Kanunu gereğince de değeri diğer madenlere göre hurda demir fiyatı oldukça düşük bir seyir izlemektedir.

Nikel Hurda Fiyatları

Sahip olduğu kalite nedeniyle sanayide yaygın şekilde kullanılan nikel, ülkemizde küretimi yapılmadığından dolayı fiyatlarını dış piyasa belirlemektedir. Paratoner yapımında, sağlamlılık gerektiren tüm krom malzemelerde nikel olmazsa olmazdır. Herhangi bir madenin alaşımına bakıldığında o analizde nikel oranlarına sık sık rastlamak mümkündür. Görünüş olarak çeliğe benzemesine rağmen korozyona karşı oldukça dayanıklıdır.  Mukavemeti de sağlam olduğundan dolayı kaplama ve döküm sanayisinde de yaygın kullanılmaktadır. Hurda nikeller ise Türkiye’de eritilemeyip genellikle yurtdışına ihraç edilmektedir.

Hurda Titanyum Fiyatları

Titanyum, hafif ve kırılmaya, bükülmeye dayanıklı bir malzemedir. Paslanmazın çok güçlü bir çeşididir ve ısıya dayanıklıdır. Birçok kimyasala karşı dayanıklı olan titanyum metanet gerektiren çoğu işlemlerde birincil malzeme olarak kullanılmaktadır. İnsan vücudunda alerji yapmadığından dolayı saat bilezik gibi takılarda titanyum malzeme çokça tercih edilmektedir. Hurda titanyum fiyatları ise içerideki arz ve talep denkleminde değişiklik göstermektedir.

Magnezyum Hurda Fiyatları

Hafifliği ve yüksek mukavemeti sayesinde havacılık, spor ekipmanları, elektrik sanayinde kullanılmaktadır. Hurda magnezyum metali azaltma uygulamalarında çokça kullanılır. Magnezyum hurda fiyatları da ülkede üretim az olduğundan dış piyasa faktörlerine bağlıdır.

Kalay Hurda Fiyatları

Kalay yumuşak kullanımlı bir maden olduğundan eritilip birçok maden ile birlikte de kullanılabilmektedir. Genellikle bakır madeni ile birbirlerine çok kullanışlıdır. Bakır mutfak ekipmanlarının iç tarafları kalay ile sıvazlanır ki bakırdaki zehir insan sağlığını olumsuz etkilemesin. Aynı şekilde kablolarda kalay ile bakır birlikte kullanılır. Elektriğin iletim hızını arttırır ve daha fonksiyonel hale getirir. Kaplamacılık, lehim ve kimyasal madde yapımında sıkça kullanılır. Kalay hurda fiyatları da yine iç talepteki yetersizlik nedeniyle dışa bağımlılık göstermektedir.

Hurda Elmas Karbür Fiyatları

Kimyasal olarak karbon ve hidrojen bileşeni olarak bilinen karbür, kalsiyum tungsten ve silsyum  kullanılarak da elde edilenleri vardır. Endüstriyel olarak kullanılan cnc ve torna tezgahlarının vazgeçilmezi durumunda yer almaktadırlar. Oyma, delme, taşlama gibi birçok fonksiyonu olan bu makinaların takımlarını elmas karbür malzemeleri oluşturmaktadır. Hurda elmas karbür fiyatları da hem alımda hem de satımda yurtdışı menşeilidir.

Hurda Tungsten Fiyatları

Diğer adıyla volfram olan tungsten, daha çok alaşımlarda kullanılırken elektrik aksamlarında da kullanılmaktadır.  Güneş geçirmeyen cam aralarında da yine tunsten kullanıldığı bilinmektedir. Hurda tungsten fiyatları da ithalata dayalı olduğu için döviz ve kur farklarından ziyadesiyle etkilenmektedir.

Molibden Hurda Fiyatları

Doğada saf halde bulunan molibden, gri renklerde olup geçiş metallerindendir. Yunancada kurşuna benzer madde anlamına gelen molibden Türkiye’de nadir bulunan elementlerdendir. Nadirattandır ki molibden hurda fiyatları da dış piyasaya göre şekillenmektedir. Döküm sanayinde çokça kullanılan molibden, malzemelerin sertleştirilmesinde ve renkleştirilmesinde kullanılmaktadır.

Kobalt Hurda Fiyatları

İyon pillerin mukavemetini arttırmada ve alaşımlarında kullanılan kobalt, alaşımlarda mavimsi renk katmak için değerlendirilmektedir. Ayrıca ham petrolün rafine edilmesinde katalizör olarak kullanılmaktadır. Bu ise yakıldığında asit yağmurlarına sebep olan kükürtün etkisini azaltmak içindir. Türkiye’de ise minimum miktarda çıkarılmaktadır.

Krom Hurda Fiyatları

Paslanmaz ile aynı anlama gelen krom malzemelerin sertleştirilmesinde kullanılmaktadır. Nikel oranları arttıkça kalitesi de artmaktadır.

Pirinç Hurda Fiyatları

Sarı hurda olarak yukarıda bahsi geçen madenin değer adı olarak değinilmiştir.

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir