Menu

İç Anadolu Bölgesi illeri nelerdir? İç Anadolu Bölgesinin özellikleri, iklimi, dağları, ovaları ve bitki örtüsü

1. Yüzölçümü bakımından ikinci büyük bölgedir.

2. Nüfus bakımından 2. sırada yer alır.

3. Gelişmişlik açısından 3. büyük bölgedir.

4. Kentleşme oranı düşük, kırsal yerleşme topludur.

5. En az yağış alan bölgemizdir.

6. En fazla yağışı ilkbaharda alır.

7. İklimi sert ve karasaldır.

8. En fazla nadasa bırakılan bölgedir.

9. En fazla platoya sahip olan bölgedir.

10. Küçükbaş hayvan sayısı en fazla olan bölgedir.

11. Tiftik keçisinin %7o’inden fazlası bu bölgede yetiştirilir.

12. En büyük kapalı havzamız buradadır (Tuz Gölü)

13. En tuzlu gölümüz Tuz Gölü bu bölgededir.

14. Lületaşının tek çıkarıldığı bölgedir.

15. Karstik şekillere en çok rastlanan 2.bölgemizdir. (Sivas, Çankırı)

16. İklimden dolayı kerpiç en çok kullanılan yapı malzemesidir.

17. Ulaşımı yeryüzü şekilleri sayesinde çok uygundur.

18. Kara ve demiryolu ağının en çok geliştiği bölgedir.

19. Silah sanayi ve uçak sanayi bu bölgede toplanmıştır.

20. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.

21. Konya ve Kapadokya bölgenin en önemli turizm mekanlarıdır.

22. Bölgenin başlıca tarımsal ürünleri: Tahıllar, baklagiller, patates, şeker pancarı, sebze ve meyvedir.

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir