Menu

Türkiye’de Yeryüzü Şekillerinin Genel Özellikleri

1. Ortalama yükselti ve engebe fazladır.
* Bunun sonucu olarak; Gerçek alanı ile izdüşüm alanı farkı, ulaşım zor ve yol yapım maliyeti ve akarsuların hidroelektrik potansiyelleri fazladır.

2. Dağlar genellikle doğu-batı yönlü uzanır.
* Bunun sonucu olarak; Kuzey-güney yönlü ulaşım daha zor ve maliyetlidir, Akarsular genellikle doğu-batı yönlü uzanır, Akdeniz ve Karadeniz’de boyuna kıyı tipi görülür.

3. Batıdan doğuya gidildikçe ortalama yükselti artar.
* Bunun sonucu olarak; Ortalama sıcaklıklar azalır. Sıcaklık farkları artar. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar, çeşitliliği azalır.

4. Volkanik arazilerin en yaygın olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesidir.
* Bunun sonucu olarak; Doğu Anadolu madencilik konusunda en zengin bölgedir.

5. Genç oluşumlu bir ülkedir.
* Bunu sonucu olarak; depremler fazladır, sıcak su kaynakları fazladır.

6. Yer şekilleri çeşitliliği fazladır.
* Bunun sonucu olarak; İklim, bitki örtüsü, toprak türü, tarım ürünü ve nüfus dağılışı farklılık gösterir.

7. Jeolojik çeşitlilik fazladır. (I., II., III. ve IV. Jeolojik dönemlerden araziler mevcut)
* Bunun sonucu olarak; yer altı çeşitliliği fazladır.

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir